Αντιδήμαρχος Γεωτεχνικής, Πρασίνου και Αδέσποτων Ζώων:
ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

2221025816-25301

Αντιδήμαρχος για θέματα Γεωτεχνικής, Πρασίνου και Αδέσποτων Ζώων, με τις εξής αρμοδιότητες:

  1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010, της Δ/νσης Γεωτεχνικής και Πρασίνου.
  2. Παρακολουθεί την εκπόνηση μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου.
  3. Ασκεί την εποπτεία στις δράσεις του Δήμου σε θέματα Προστασίας του Φυσικού και Αστικού Περιβάλλοντος.
  4. Ασκεί τον συντονισμό της εφαρμογής των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών συντήρησης Πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
  5. Ασκεί την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά για τις σχετικές αρμοδιότητές του.
  6. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Κυνοκομείου, για τη φροντίδα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP