Δημοτική Ενότητα Αυλίδας

Αντιδήμαρχος:
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας και καθ’ ύλην αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Επικουρεί τη Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
2. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
3. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.
4. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
5. Τελεί τους πολιτικούς γάμους στη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας.
6. Συντονίζει, εισηγείται και μεριμνά για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη των τομέων των γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφίας και αλιείας, καθώς και τις σχετικές δράσεις του Δήμου.
7. Μεριμνά για την ενίσχυση των επιχειρηματιών, αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων στα διοικητικά όρια του Δήμου Χαλκιδέων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
Επίσης θα αναπληρώνει τον κατά τόπο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνας, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP