Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας και Κοινωνικών Δομών:
ΜΑΚΑΡΩΝΑ – ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

2221020241

Αντιδήμαρχος για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας και Κοινωνικών Δομών με τις εξής αρμοδιότητες:

  1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊσταμένη, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010 για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής.
  2. Ασκεί την εποπτεία όλων των Κοινωνικών Δομών (ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, Παιδικοί Σταθμοί)
  3. Ασκεί την εποπτεία για την εφαρμογή όλων των Προνοιακών και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και όλων των Κοινωνικών Προγραμμάτων που εκτελούνται.
  4. Μεριμνά για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τους άστεγους.

Η κ. Αναστασία Μακαρώνα Ψυχογυιού αναπληρώνει τη Δήμαρχο κ. Ελένη Βάκα, απουσιάζουσα ή κωλυόμενη.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP