Αντιδήμαρχος:
ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιδήμαρχος για θέματα Αθλητισμού και Κοιμητηρίων, με τις εξής αρμοδιότητες:

  1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010, για θέματα Αθλητισμού.
  2. Ασκεί την εποπτεία όλων των δράσεων και προγραμμάτων Αθλητισμού.
  3. Μεριμνά για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
  4. Ασκεί την εποπτεία, συντήρηση και διαχείριση λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκιδέων.
  5. Μεριμνά για τη φιλοξενία αθλητικών δράσεων ή σχολικών πρωταθλημάτων.
  6. Ασκεί τον συντονισμό δράσεων σε συνεργασία με Αθλητικούς Συλλόγους, Σωματεία και φορείς.
  7. Ασκεί την εποπτεία των Κοιμητηρίων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP