Τουρισμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αντιδήμαρχος:
ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2221355109 2221035000

Με τις εξής αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄ του Ν. 3852/2010, της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής.
2. Ασκεί την εποπτεία των θεμάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Μεριμνά για την Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή του Δήμου.

Επίσης θα αναπληρώνει τον κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ν. Αρτάκης κ. Χαράλαμπο Κώσταρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του και ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP