Αντιδήμαρχος:
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Αντιδήμαρχος Παρακολούθησης Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την παρ. Β, του άρθρου 3, της εγκυκλίου 809/85741/19-11-20211 του Υπ. Εσωτερικών, με τις εξής αρμοδιότητες:
Ασκεί την εποπτεία, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, που προέκυψαν από την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών, εξαιτίας των οποίων ο Δήμος Χαλκιδέων έχει κηρυχθεί σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης.
Ο ορισμός της Αντιδημάρχου παύει αυτοδικαίως, κατά την ημερομηνία λήξης ισχύος της απόφασης κήρυξης των περιοχών του Δήμου Χαλκιδέων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP