Τουρισμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αντιδήμαρχος:
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αντιδήμαρχος σε θέματα Τουρισμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010, της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής.
2. Ασκεί την εποπτεία των θεμάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Μεριμνά για την Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή του Δήμου.
Επίσης ο κ. Νικόλαος-Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP