Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών, ΚΕΠ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2221355104

Αντιδήμαρχος για θέματα Διοίκησης, Οικονομικών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), με τις εξής αρμοδιότητες:
1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προσόδων, Οικονομικών, Νομικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
2. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010, της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής.
3. Ασκεί την εποπτεία των Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων.
4. Ασκεί την εποπτεία της Νομικής Υπηρεσίας.
5. Ασκεί την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
6. Μεριμνά για τη προστασία και αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας.
7. Ασκεί την εποπτεία των θεμάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
8. Τελεί τους Πολιτικούς Γάμους στη Δημοτική Ενότητα Χαλκιδέων.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP