Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού:
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

2221351171

Αντιδήμαρχος για θέματα Πολιτισμού και Τουρισμού, με τις εξής αρμοδιότητες:

  1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊσταμένη, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010, σε θέματα Πολιτισμού και Τουρισμού.
  2. Ασκεί την εποπτεία όλων των δράσεων Πολιτισμού.
  3. Μεριμνά για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων.
  4. Ασκεί την εποπτεία, συντήρηση και διαχείριση λειτουργίας των πολιτιστικών
    εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκιδέων.
  5. Ασκεί τον συντονισμό δράσεων σε συνεργασία με Πολιτιστικούς Συλλόγους και φορείς.
  6. Μεριμνά για την Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή του Δήμου.
  7. Τελεί τους Πολιτικούς Γάμους στη Δημοτική Ενότητα Χαλκιδέων.

 

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP