Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας και Εθελοντισμού

Αντιδήμαρχος:
ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αντιδήμαρχος για θέματα Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας και Εθελοντισμού με τις εξής αρμοδιότητες:
1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010 για θέματα Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής.
2. Ασκεί την εποπτεία των Προνοιακών και Κοινωνικών Υπηρεσιών.
3. Ασκεί την εποπτεία για την εφαρμογή του Προγράμματος Στέγαση και Εργασία για τους Άστεγους
5. Μεριμνά για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
6. Μεριμνά για τις εθελοντικές δράσεις στον Δήμο Χαλκιδέων.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP