Πρόταση για ψηφιακούς υδρομετρητές, για τον έλεγχο διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης, υπέβαλε η Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Δράσεις, Νέα / Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022

Πρόταση προς χρηματοδότηση για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών, για τον έλεγχο διαρροών εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Χαλκίδας Δήμου Χαλκιδέων» υπέβαλε, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, η Δημοτική Επιχείρισης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) στην πρόσκληση ΤΑ-01 του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά στην εγκατάσταση κεντρικού συστήματος, μέσω του οποίου, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. θα παρακολουθεί συνεχώς τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης, θα συλλέγει και θα αποθηκεύει δεδομένα και θα ελέγχει για τυχόν διαρροές στο δίκτυο διανομής πόσιμου νερού. Συγκεκριμένα, θα εγκατασταθούν 12.000 ψηφιακοί υδρομετρητές καταναλωτών (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Κατανάλωσης) σε σημεία της Χαλκίδας, με δυνατότητα ασύρματης μετάδοσης, μέσω τον οποίων θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού και θα επιτρέπεται ο άμεσος έλεγχος βασικών ποιοτικών χαρακτηριστικών.
Για τη λειτουργία του συστήματος θα γίνει προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ειδικού λογισμικού, εξοπλισμού επικοινωνιών (αναμεταδότες, κεραίες) και συστήματος τηλεμέτρησης και διαχείρισης των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου.
Στόχος είναι η οικονομία του νερού ύδρευσης, η άμεση και έγκαιρη παρακολούθηση και μείωση των διαρροών και η εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP