Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία η εκ νέου έγκριση του Προϋπολογισμού 2021 του Δήμου Χαλκιδέων

Δράσεις, Νέα / Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2021

Στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020, ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία η ανάκληση των με αριθμ. 175/2020 και 176/2020 αποφάσεων του Δ.Σ. του Δήμου Χαλκιδέων και η εκ νέου ψήφιση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.).
Η εκ νέου ψήφιση του Προϋπολογισμού ήταν απαραίτητη καθώς έπρεπε να συμπεριληφθούν οι απαραίτητες δαπάνες για την κάλυψη της μισθοδοσίας των σχολικών καθαριστών και καθαριστριών και οι υποχρεωτικές δαπάνες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19.
Με δεδομένο ότι ο Προϋπολογισμός είχε συνταχθεί σύμφωνα με τα στοιχεία της 31ης/07/2020 και δεν είχαν προβλεφθεί οι ανωτέρω δαπάνες, οι οποίες προέκυψαν μεταγενέστερα, η ένταξή τους στον Προϋπολογισμό του 2021, ως έσοδο από κρατική επιχορήγηση και αντίστοιχο έξοδο, επιτρέπει την άμεση αξιοποίηση των κονδυλίων αυτών και λύνει τα ζητήματα της κάλυψης της μισθοδοσίας των σχολικών καθαριστών και καθαριστριών και των αναγκών που προκύπτουν από τις συνέπειες της πανδημίας.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP