📣Σε Ηλεκτρονική Διαβούλευση το Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.)του Δήμου Χαλκιδέων

Δράσεις, Νέα / Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023

📌Ο Δήμος Χαλκιδέων ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο υποβολής επικαιροποιημένης πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, για τη νέα προγραμματική περίοδος ΕΣΠΑ 2021-2027, έχει θέσει τη διαμόρφωση της πρότασης σε Ηλεκτρονική Διαβούλευση, προκειμένου να κατατεθούν απόψεις από τους εν δυνάμει Φορείς-Εταίρους και πολίτες. Όλες οι απόψεις θα εξεταστούν και θα ληφθούν υπόψη, προκειμένου ο Δήμος Χαλκιδέων, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών.
➡️Η Στρατηγική πρέπει να ενσωματώνει ενδεικτικά στοχευμένες παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης, ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημοτικές υποδομές, βιώσιμης αστικής κινητικότητας, προώθησης της απασχόλησης, προαγωγής της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπισης των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης και της κλιματικής αλλαγής.
Στο πλαίσιο αυτό, η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα προσκαλεί:
1. τους τοπικούς (εν δυνάμει) ενδιαφερόμενους εταίρους-φορείς του Δήμου Χαλκιδέων, να υποβάλουν τις απόψεις – προτάσεις για τη επικαιροποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της Χαλκίδας, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το αντίστοιχο ΕΝΤΥΠΟ 1 για προτάσεις Δράσεων-Έργων της ΒΑΑ 2021-2027.
2. τον κάθε πολίτη ως Φυσικό Πρόσωπο να συμπληρώσει το ΕΝΤΥΠΟ 2 υποβάλλοντας τις απαντήσεις του στο σχετικό Ερωτηματολόγιο.
Τα ανωτέρω ΕΝΤΥΠΟ 1 και ΕΝΤΥΠΟ 2, μπορείτε να τα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου εδώ: https://dimoschalkideon.gr/dimosia-diavoyleysi…/ και θα τα αποστείλετε συμπληρωμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vaa.dchalkideon@gmail.com ή contact@dchalkideon.gr, έως 10 – 12 – 2023.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP