Στην ειδική συνεδρίαση του ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας, ο δήμαρχος Χαλκιδέων

Δράσεις, Νέα / Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Υπό την προεδρία του περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη και την παρουσία δημάρχων και άλλων εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου στη Λαμία ειδική συνεδρίαση στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Στερεάς Ελλάδας. Το Δήμο Χαλκιδέων εκπροσώπησαν ο δήμαρχος Χρήστος Παγώνης με τον αντιδήμαρχο και αντιπρόεδρο του ΦΟΣΔΑ Στερεάς, Βασίλη Καθαροσπόρη.
Στην συνεδρίαση προηγήθηκε τοποθέτηση του Κώστα Μπακογιάννη και του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Ι. Ταγκαλέγκα και αναλύθηκαν από τον μελετητή οι στόχοι του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ, οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις κ.τ.λ.
Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Χαλκιδέων Χ. Παγώνης ανέφερε τα εξής:
” Η επικαιροποίηση του Περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έρχεται σε μια περίοδο που είναι απαραίτητη η εφαρμογή μιας νέας αντίληψης, φιλοσοφίας και αλλαγής του σημερινού μοντέλου στη διαχείριση απορριμμάτων. Βασικοί άξονες αυτού του μοντέλου είναι:
σεβασμός στο ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο
διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης, στην πρόληψη, στη διαλογή, στην πηγή, στην ανακύκλωση και στην κομποστοποίηση
Η πρόταση του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ, είναι απόλυτα συμβατή με τις κατευθύνσεις και τους στόχους του εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) το οποίο είναι αρκετά ευέλικτο σε νέες προτάσεις ή τυχόν τροποποιήσεις, που θα προκύψουν κατά την περίοδο.
Στο Δήμο Χαλκιδέων, όπως αναφέρει και το κείμενο της διαβούλευσης, συγκεντρώνεται ποσοστό της τάξης του 10% των παραγόμενων Αστικών Αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η ενίσχυση του Δήμου με χρηματοδοτικά μέσα για την επίτευξη των στόχων του Περιφερειακού σχεδιασμού. Αυτήν τη στιγμή που σε πολλές περιοχές της Ελλάδας το πρόβλημα της διάθεσης των αστικών αποβλήτων είναι εκρηκτικό, στο Δήμο μας έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσουμε την προστασία του Περιβάλλοντος και τη Δημόσια Υγεία των πολιτών μας. Με την κατασκευή της επέκτασης του νέου ΧΥΤΑ, ενός έργου προϋπολογισμού 7 εκ. ευρώ, έχουμε εξασφαλίσει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια την ομαλή λειτουργία του συστήματος αποκομιδής – διάθεσης για την Κεντρική Εύβοια. Στη νέα περίοδο, περνάμε στην εφαρμογή της νέας αντίληψης και φιλοσοφίας που βασικό της στόχο έχει πλέον την ανακύκλωση και την μείωση του όγκου των απορριμμάτων. Με τον Περιφερειακό ΦΟΔΣΔΑ που έχει πλέον την ευθύνη για την υλοποίηση των δράσεων, διαμορφώσαμε μια ολοκληρωμένη και ρεαλιστική πρόταση. Ήδη ο Δήμος μας έχει εκπονήσει και εγκρίνει το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων και προχωρά στις μελέτες για την υλοποίηση των Πράσινων Σημείων.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το σχέδιο μας ανέρχεται σε 10 εκ. ευρώ.
Οι προτεινόμενες δράσεις για τη λειτουργία νέου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, ολοκληρώνουν τους στόχους της Δημοτικής μας Αρχής για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των αστικών αποβλήτων στο Δήμο μας. Το επικαιροποιημένο σχέδιο, που παρουσιάζει σήμερα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φιλοδοξεί να υλοποιήσει τους βασικούς Άξονες της Κοινοτικής πολιτικής για τα απορρίμματα και βάζει ψηλά τον πήχη. Η επιτυχία του στην εφαρμογή, θα εξαρτηθεί από δύο βασικές παραμέτρους: από την ανταπόκριση, ενημέρωση και συμμετοχή των δημοτών στη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών και τους διαθέσιμους πόρους για τα έργα και τους εξοπλισμούς. Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία αυτής της περιόδου η βασική πηγή χρηματοδότησης πρέπει να είναι οι πόροι του ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αφού οι πόροι των Δήμων έχουν περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα, και οι πολίτες αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Οι Δήμοι είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν τόσο στην υλοποίηση των έργων όσο και στην προώθηση των δράσεων για την ενθάρρυνση και τη συμμετοχή των δημοτών στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών.
Το σχέδιο του ΠΕΣΔΑ είναι το νέο ξεκίνημα για να πετύχουμε, μαζί με την Περιφέρεια, τους συναδέλφους Δημάρχους αλλά κυρίως τους δημότες μας, μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ίδιους και τα παιδιά μας. ”

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP