Συνεχίζεται η μελέτη για την πυροπροστασία όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Χαλκιδέων

Δράσεις, Νέα / Δευτέρα, 3 Απριλίου 2023

Συνεχίζεται η μελέτη πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Χαλκιδέων και ήδη, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκιδέων, στη συνεδρίαση της 31η Μαρτίου 2023, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση παραδοτέων 1 και 2 της μελέτης, η οποία απεστάλη και έλαβε έγκριση και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Υπενθυμίζουμε ότι η μελέτη, συμβατικού ποσού 130.337,49 ευρώ (με Φ.Π.Α), χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και αποτελεί προϋπόθεση ώστε, μετά τη συνολική έγκρισή της από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, ο Δήμος Χαλκιδέων να προχωρήσει στην υλοποίηση των μέτρων πυροπροστασίας και στη συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού στο σύνολο των σχολικών δομών του.
Επιπλέον, κρίνεται άκρως απαραίτητη και αναγκαία, κυρίως για λόγους ασφάλειας ανθρώπινων ζωών, κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας και συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανονισμούς των σχολικών κτηρίων ως προς την πυρασφάλειά τους και θα οδηγήσει στην έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP