Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Νέα, Πολιτική / Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

Συνεδριάζει την Τετάρτη 23 Μαρτίου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί παράτασης των συμβάσεων προσωπικού του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου Χαλκιδέων βάσει του αρ.65 του Ν.4369/2016 .
Εισηγητής: Καρκαντελίδης Διαμαντής (Αντιδήμαρχος)
2. Περί Έγκρισης μετακίνησης αιρετών για εκπαιδευτικό ταξίδι στη Λειψία της Γερμανίας στα πλαίσια υλοποίησης του Σχεδίου του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο «GReen City I. H ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus + , του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.- Εθνική Μονάδα)».
Εισηγητής: Καρκαντελίδης Διαμαντής (Αντιδήμαρχος)
3. Περί προγραμματισμού Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού στους ΟΤΑ α΄& β΄βαθμού για το έτος 2016 .
Εισηγητής: Γεωργιος Μπαντούνας (Αντιδήμαρχος)
4. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης φοιτητή ΤΕΙ.
Εισηγητής: Γεωργιος Μπαντούνας (Αντιδήμαρχος)
5. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 28/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά τα αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Ετ. 2016 του ΔΟΠΠΑΧ.
Εισηγητής: Αικατερίνη Κυριάκου – Καλαμιώτη (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής οικονομικών θεμάτων: Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
6. Περί επικαιροποίησης της υπ’ αρ. 391/14 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού αριθμού αδειών υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου .
7. Περί ανανέωσης επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών .
8. Περί διάθεσης ψήφισης πίστωσης (25ης Μαρτίου) .
9. Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής ανάκλησης εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης αυτοκινήτων .
10. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου .
11. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων .
12. Περί παραίτησης από αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης από απαλλοτρίωση και σύνταξη σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου (122/16 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
13. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων εφαρμογής σχεδίου πόλεως (104/16 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
14. Περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικ.ετ. 2016 (121/16 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
15. Περί επανακατανομής ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2016 .
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
16. Περί έγκρισης 5ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΒΑΘΥ & ΚΑΛΟΧΩΡΙ- ΠΑΝΤΕΙΧΙ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ .
17. Περί πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ .
18. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ του Δ.Ε. Αυλίδας.
19. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ
20. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ) ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ /Δ.Ε ΑΝΘΗΔΟΝΟΣ /Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ »
21. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ (ΟΤ 439Β) .
22. Περί αποδοχής της παραχώρησης προς χρήση οχημάτων – εξοπλισμού και ορισμός εκπροσώπου .
23. Περί παράτασης της προγραμματικής σύμβασης υποστήριξης λειτουργίας του ΧΥΤΑ Κ. Εύβοιας, μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. και ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Χαλκιδέων για παρακολούθηση των εργασιών της σύμβασης .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ : Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
24. Περί ελέγχου διαφημιστικής πινακίδας (34/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
25. Περί επικαιροποίησης των υπ’ αριθ. 51/2003, 104/2003, 149/2003 αποφάσεων Δ.Σ. Ν. Αρτάκης που αφορούν στην Πολεοδομική Μελέτη Επέκταση-Τροποποίηση στην περιοχή Φανερωμένης στα Ο.Τ. 106, 107, 109 σχεδίου πόλεως Ν. Αρτάκης (57/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
26. Περί διάλυσης σύμβασης της μελέτης «Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρηση-Πράξη Εφαρμογής σε τμήματα του Σχεδίου Πόλεως Συνοικίας Ζ΄ Χαλκίδας(58/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
27. Περί μετακίνησης της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης (59/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
28. Περί μετακίνησης διαφημιστικών πλαισίων στην είσοδο της πόλης μπροστά στο μουσείο ”ΑΡΕΘΟΥΣΑ” (61/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

29. Περί συγκρότησης Πενταμελούς Επιτροπής Κριτών για την διενέργεια του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα: “Αποκατάσταση, ανάδειξη και λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών της γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς .

Γραφείο Τύπου
Δήμου Χαλκιδέων

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP