Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/5/2023

Δράσεις, Νέα / Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 30 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/29-04-2023 (ΦΕΚ Β΄/2883/29-04-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης του έργου «Βελτίωση – ανακατασκευή κύριας συλλεκτήριας οδού Αρεθούσης (κόμβος “ΔΑΡΙΝΓΚ” έως κόμβος “Αγίου Στεφάνου”) Χαλκίδας»

2. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου στο Χ.Ε.Προπληρωμής Δ8/2023.

3. Περί έγκρισης κατάρτισης και σύνταξης όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του κυλικείου εντός του εργοταξίου του Αγίου Στεφάνου.
4.Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο.

5. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο

6.Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο (δύο υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP