Συνοπτικός διαγωνισμός για τις εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων οδών του Δήμου Χαλκιδέων

Προκηρύξεις, Υπηρεσίες / Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 01/03/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., (που
αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τις εργασίες του καθαρισμού ερεισμάτων οδών
του Δήμου προϋπολογισμού 70.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.) ενώπιον της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού,  στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους (5ος
όροφος).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 91-6175-2017 ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΤΕΥΔ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP