Συντήρηση μονώσεων σε τρία σχολεία

Νέα, Πολιτική / Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Από τον Δήμαρχο Χαλκιδέων Χρήστο Παγώνη και τον ανάδοχο εργολήπτη υπογράφηκε τη Δευτέρα 7 Μαρτίου η σύμβαση για το έργο “Κατασκευή – Ανακατασκευή Θερμομονώσεων – Υδρομονώσεων Δωμάτων σχολικών κτιρίων”.
Η τεχνική μελέτη του έργου είχε αρχικό προϋπολογισμό 200.000,00€ (δόθηκε έκπτωση 50%) και αφορά στις εργασίες επισκευής και συντήρησης των μονώσεων που πρέπει να εκτελεσθούν στα διδακτήρια του 4ου Γυμνασίου Χαλκίδας, του Λυκείου Ν. Αρτάκης και του Δημοτικού Σχολείου στο Καλοχώρι – Παντείχι Αυλίδας.
Το κτιριακό συγκρότημα του 4ου Γυμνασίου, κατασκευασμένο τη δεκαετία του 1980 και χωρίς να έχει συντηρηθεί επαρκώς, παρουσιάζει βλάβες στα στοιχεία του και συγκεκριμένα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που είναι στεγασμένο το γήπεδο του μπάσκετ. Συγκεκριμένα παρουσιάζει πρόβλημα στη μόνωση του δώματος, λόγω του εμποτισμού του από τα νερά της βροχής, λόγω φθοράς της στεγανοποιητικής στρώσης και από φραγή των στομίων των υδρορροών από φερτά υλικά που είναι από κατασκευής ενσωματωμένα στα υποστυλώματα, ρηγματώσεις των κάθετων στοιχείων (στηθαίων), καθώς και σχισμές στη στεγανοποιητική στρώση , λόγω γήρανσης και καταστροφής της σε κάποια τμήματά της.
Το κτιριακό συγκρότημα του Λυκείου Ν. Αρτάκης, κατασκευασμένο το 1997 και χωρίς να έχει συντηρηθεί επαρκώς παρουσιάζει βλάβη στα στοιχεία του και συγκεκριμένα:
στη μόνωση του δώματος του κτιρίου, επειδή έχουν καταστραφεί τα ειδικά τεμάχια των εξαερισμών και δεν έχει τοποθετηθεί υδρομόνωση πάνω από το σκυρόδεμα των ρύσεων, που παρουσιάζει εκτεταμένες ρηγματώσεις. Τα στόμια των υδρορροών έχουν φράξει από φερτά υλικά και συγκεκριμένα από τις πευκοβελόνες των δέντρων που βρίσκονται σε επαφή με το κτίριο.
Το υλικό πλήρωσης των αρμών συστολής – διαστολής μεταξύ των κτιρίων έχει καταστραφεί. Για τον λόγο αυτό θα γίνει καθαρισμός των οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών συστολής – διαστολής και θα τοποθετηθεί νέο υλικό σφράγισης. Οι αρμοί θα καλυφθούν με αρμοκάλυπτρα με τύπο ανάλογα με τη θέση των αρμών και μετά από την έγκριση της υπηρεσίας.
Παρόμοια προβλήματα υγρασίας παρουσιάζει και το Δημοτικό σχολείο στο Καλοχώρι της ΔΕ Αυλίδας. Το κτίριο έχει κατασκευαστεί τη δεκαετία του 1980 και η πλάκα του κτιρίου δεν έχει ποτέ μονωθεί. Λόγω έλλειψης υγροπροστασίας, έχουν εμφανιστεί φθορές στα δομικά στοιχεία του κτιρίου και συγκεκριμένα στην πλάκα και τα δοκάρια. Το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί με την κατασκευή υγρομόνωσης και την επισκευή των δομικών στοιχείων με χρήση επισκευαστικού κονιάματος.
Το έργο συνολικά αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου και πάντως πριν την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου.

Γραφείο Τύπου
Δήμου Χαλκιδέων

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP