Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 14/8/2023

Δράσεις, Νέα / Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, τη Δευτέρα 14 Αυγούστου 2023 και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την υπ΄αριθμ. 39873/22-7-2023 απόφαση (ΦΕΚ/Β΄/4698/22-7-2023), γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δ) το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (από αναβολή),
2. Περί έγκρισης άδειας κοπής δένδρων στη συμβολή της οδού Κρήτης με ανώνυμη οδό στη Χαλκίδα,
3. Περί λειτουργίας λούνα παρκ στο Λευκαντί (από αναβολή).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP