ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Δράσεις, Περιβάλλον / Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

3_chalkida_banner_vioklimatikes_allages


Ο Δήμος Χαλκιδέων Ολοκληρώνει την Πράξη /Έργο με Τίτλο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ», Προϋπολογισμού 1.299.326,75€, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του ΕΣΠΑ 2007-2013, με Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ (Δαπάνες έως 31-12-2015) & με Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / Δαπάνες από 01-01-2016), με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ. πρώην Υ.ΠΕ.Κ.Α.).

Η Πράξη περιλαμβάνει τα παρακάτω Υποέργα / Έργα :

  1. «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», Προϋπολογισμού 30.000,00€. Το Φυσικό & Οικονομικό αντικείμενο του έργου Ολοκληρώθηκε στις 30-12-2015, με ίδια μέσα από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας (ΕΦ.Α.Εύβοιας) και Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε. από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ.

  2. «Βιοκλιματική αναβάθμιση α) Ο.Τ. 98 (πρώην παρκινγκ) και τις οδούς που περικλείουν αυτό, β)τις οδούς που περικλείουν το Δικαστικό Μέγαρο και γ)τις οδούς Κριεζώτου από Καραμουρτζούνη έως και οδό Φαρμακίδου έως την οδό Λυκόφρονος», Προϋπολογισμού 1.209.681,00€. Το Φυσικό αντικείμενο του έργου Ολοκληρώθηκε στις 30-06-2016, από το Τμ. Εκτ. Νέων Έργων & Μελετών της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων (Τμ.Ε.Ν.Ε. & Μ. / Δ.Τ.Υ. / Δ.Χ.) με Ανάθεση της Εργολαβίας, ενώ το Οικονομικό Αντικείμενο του έργου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30-09-2016, με Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε. από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ (για Δαπάνες έως 31-12-2015) & με Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 (για Δαπάνες από 01-01-2016).

  1. «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”», Προϋπολογισμού 12.703,83€. Το Φυσικό & Οικονομικό αντικείμενο του έργου είναι σε εξέλιξη από 14-12-2015 και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30-09-2016, από την Τμ. Προγρ/σμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης της Δνσης Επιχ. Προγρ/σμού Νέων Τ. & Π. του Δήμου Χαλκιδέων (Τμ.Πρ., Αν/ξης & Οργ. / Δ.Επιχ.Πρ.Νέων Τ.&Π. / Δ.Χ.) με Ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας και με Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016.

  2. «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”», Προϋπολογισμού 6.351,92€, που το Φυσικό & Οικονομικό αντικείμενο του έργου είναι σε εξέλιξη από 20-06-2016 και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30-07-2016, από την Τμ. Προγρ/σμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης της Δνσης Επιχ. Προγρ/σμού Νέων Τ. & Π. του Δήμου Χαλκιδέων (Τμ.Πρ., Αν/ξης & Οργ. / Δ.Επιχ.Πρ.Νέων Τ.&Π. / Δ.Χ.) με Ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας και με Χρηματοδότηση από Ίδιους Πόρους του Δήμου Χαλκιδέων.

  3. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”», Προϋπολογισμού 40.590,00€. Είναι σε εξέλιξη από 15-06-2016 ο Πρόχειρος Ανοικτός Διαγωνισμός και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30-07-2016, οπότε και το Τμ. Προγρ/σμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης της Δνσης Επιχ. Προγρ/σμού Νέων Τ. & Π. του Δήμου Χαλκιδέων (Τμ.Πρ., Αν/ξης & Οργ. / Δ.Επιχ.Πρ.Νέων Τ.&Π. / Δ.Χ.) με Ανάθεση της Προμήθειας και με Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016. Το Φυσικό & Οικονομικό Αντικείμενο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30-09-2016.


logos-1024x89

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP