Ξεκίνησε η διαδικασία για την ένταξη των οικογενειών που επλήγησαν από τη θεομηνία της 9/8/2020 στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης

Νέα, Οικονομία / Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Χαλκιδέων μετά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω της πρωτοφανούς θεομηνίας της 9ης Αυγούστου 2020, ενημερώνει τους πολίτες ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την ένταξη των οικογενειών ή των μεμονωμένων ατόμων στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης μέσω της χορήγησης:
1. Του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών (600 ευρώ και επιπλέον 600 ευρώ για πολύτεκνους και Άτομα με Αναπηρία) που οι κύριες κατοικίες τους έχουν πληγεί.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
• Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου. (Επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση )
• Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας). Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης λόγω των καταστροφών στις οικίες, μπορεί να υποβληθεί και σε μεταγενέστερο χρόνο.
Για τους Πολύτεκνους εκτός από τα δικαιολογητικά 1 & 2, απαιτείται και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του οικείου Δήμου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τις υπηρεσίες του Δήμου).
Για τα Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκτός από τα δικαιολογητικά 1 & 2, απαιτείται: Απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή  Βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.
2. Του επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών και/ή αντικατάστασης της οικοσκευής τους (μέχρι 6.000 ευρώ), που οι κύριες κατοικίες τους έχουν πληγεί.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
• Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.
• Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).
• Δήλωση τελευταίας υποβληθείσας Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
Η αίτηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως στο Δήμο Χαλκιδέων, στο κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών, επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους στη Χαλκίδα (2ος όροφος – Γραφείο Πρωτοκόλλου), στο Δημαρχιακό κτίριο της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων στο Βασιλικό (επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος και Πολυτεχνείου) και στο Δημαρχιακό κτίριο της Δημοτικής Ενότητας Ν. Αρτάκης (Κωνσταντινουπόλεως 80), είτε με email (help4city@dchalkideon.gr). Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2221352420, 2221060154, 2221355151 (Δημοτική Ενότητα Χαλκιδέων), 2221351901 (Δημοτική Ενότητα Ν. Αρτάκης), 2221351801 (Δημοτική Eνότητα Ληλαντίων)
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, υπάλληλοι του Δήμου θα μεταβούν στις πληγείσες περιοχές το χρονικό διάστημα από 17 Αυγούστου έως 21 Αυγούστου, για τη συμπλήρωση και παραλαβή των αιτήσεων των πληγέντων κατοίκων.
Μετά την υποβολή των αιτημάτων, οι Επιτροπές που έχουν οριστεί με απόφαση της Δημάρχου θα διενεργήσουν αυτοψίες στις δηλωμένες στην αίτηση των δικαιούχων ως πληγείσες κατοικίες, προκειμένου να ελέγξουν ότι η κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί είναι πληγείσα, στην περίπτωση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών και να ορίσει το βαθμό ζημίας της κύριας κατοικίας, στην περίπτωση επιδόματος απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και της οικοσκευής.
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτημάτων λήγει ένα μήνα μετά τις καταστροφές, ήτοι 11/9/2020 .

Δικαιολογητικά

AITHΣH-XOPHΓHΣΗΣ-OIKONOMIKHΣ-ENIΣXYΣHΣ600€

Αίτηση-Δικαιούχου – Υπεύθυνες Δηλώσεις

Υπεύθυνη-δήλωση-του-Ν1599-1986-Περί-μη-μεταβολής-Ε9-1

Υπεύθυνη-δήλωση-του-Ν1599-1986-iban

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP