Υποχρέωση τήρησης “Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος”

Νέα / Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019

Με βάση το Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129/3-8-10/τ.Α), για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος, όλα τα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι αμιγείς επιχειρήσεις υπηρεσιών διαδικτύου υποχρεούνται στην τήρηση του “Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος”, του οποίου η θεώρηση γίνεται από την αδειοδοτούσα Αρχή. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος είναι:

1. Ένα κοινό 100φυλλο βιβλίο αναφορών με χοντρό εξώφυλλο, αριθμημένες σελίδες, ριγέ, μεγέθους Α4
2. Φωτοαντίγραφο της άδειας της επιχείρησης
3. Μία μηδενική ταμειακή απόδειξη, με το ΑΦΜ της επιχείρησης
4. Τη σφραγίδα της επιχείρησης

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα προσκομίζονται στο Τμήμα αδειοδοτήσεων του Δήμου Χαλκιδέων, στους αρμόδιους υπαλλήλους κ. Μπαλογιάννη Μάνο και κ. Μπαράκου Δήμητρα. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2221355186 και 2221355187.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP