Υπογραφή συμβάσεων για τα έργα “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Κ. Βαθέως Δ.Ε. Αυλίδας” και “Αποκατάσταση χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Τ.Κ. Παραλίας Δ.Ε. Αυλίδας”

Δράσεις, Νέα / Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020

Υπεγράφησαν χθες, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, από τη Δήμαρχο Χαλκιδέων Έλενα Βάκα και τον ανάδοχο, οι συμβάσεις για τα έργα “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Κ. Βαθέως Δ.Ε. Αυλίδας”, προϋπολογισμού 610.000 ευρώ με Φ.Π.Α. και “Αποκατάσταση χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Τ.Κ. Παραλίας Δ.Ε. Αυλίδας”, προϋπολογισμού 540.000 ευρώ με Φ.Π.Α, τα οποία χρηματοδοτούνται από Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Και για τα δύο ανωτέρω έργα θα εκτελεστούν εργασίες:
• Αποκατάστασης του ρέματος με διάνοιξη οριζόντιας γεώτρησης και τοποθέτηση χαλυβδοσωλήνα
• Συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από τη γειτονική έκταση του ΧΑΔΑ και συγκέντρωσή τους εντός του ΧΑΔΑ
• Διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου
• Τελικής κάλυψης με τοποθέτηση γεωμεμβράνης στεγανοποίησης
• Διαχείρισης ομβρίων
• Στήριξης πρανών
• Περίφραξης και οριοθέτησης
• Φύτευσης δέντρων και θάμνων
Η αποπεράτωση των έργων ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής των συμβάσεων.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP