Υπογραφή σύμβασης για “ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ”.

Δράσεις, Νέα / Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020

Σύμβαση για την κατασκευή του έργου “ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ” υπεγράφη την Τρίτη 21 Ιουλίου από τη Δήμαρχο Χαλκιδέων και Πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρισης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) Έλενα Βάκα και τον ανάδοχο. Το φυσικό αντικείμενο του έργου, προϋπολογισμού 540.000,00 ευρώ (προ Φ.Π.Α.), περιλαμβάνει την κατασκευή ενός τροφοδοτικού αγωγού, για τη σύνδεση της δεξαμενής στη θέση Χαραυγή με τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς νερού από τα Έρια και την κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού, για τη σύνδεση της δεξαμενής στη θέση Παπίλα με τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς νερού από τα Έρια. Τα νέα τμήματα δικτύου θα εξοπλιστούν με 4 εκκενωτές, 3 αεροβαλβίδες, 3 βαλβίδες διακοπής. Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση και βελτίωση του δικτύου ύδρευσης στις παραπάνω περιοχές.
Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Στερεά Ελλάδα” σε ποσοστό 50% από Εθνικούς Πόρους και 50% από Ενωσιακούς Πόρους, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κι η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
#dimoschalkideon #chalkida #deyax

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP