Υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης από όσους επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα στη Δημοτική Ενότητα Χαλκίδας

Δράσεις, Νέα, Πολιτική / Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019

Μετά την υπ’ αριθμ. 1784/4-3-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με την οποία κηρύχθηκε η Δημοτική Ενότητα Χαλκίδας του Δήμου Χαλκιδέων, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων, καλούνται όσοι υπέστησαν ζημιές σε κατοικίες (κτιριακές εγκαταστάσεις και οικοσκευές), σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες, βιοτεχνίες και εξοπλισμό αυτών), αλλά και σε φυτικές καλλιέργειες και ζωική παραγωγή, να υποβάλλουν αίτηση αποζημίωσης στον Δήμο Χαλκιδέων.

Στην αίτηση θα πρέπει να περιγράφονται οι ζημιές που έχουν υποστεί, αποδεικνυόμενες από συνημμένο φωτογραφικό υλικό.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στον Δήμο Χαλκιδέων (κτίριο υπηρεσιών Μεγασθένους και Ληλαντίων, 2ος όροφος), καθημερινά 8:00 πμ έως 14:00 μμ, και θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση, στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για τη χορήγηση επιδόματος προς τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες διενέργειας αυτοψιών από την αρμόδια επιτροπή καταγραφής των ζημιών.

Επισημαίνεται, ότι άμεσα θα συσταθούν από τον Δήμο Χαλκιδέων ειδικές επιτροπές, αρμοδιότητάς του, οι οποίες θα διενεργήσουν τις σχετικές αυτοψίες, σύμφωνα με τις αιτήσεις αποζημίωσης που θα έχουν υποβληθεί .

Τέλος σημειώνεται ότι όπου υπάρξει ανάγκη άμεσης μεταστέγασης πολιτών, λόγω ακαταλληλότητας οικίας, θα πρέπει να δηλωθεί άμεσα, ώστε ο Δήμος να μεριμνήσει σχετικά.

Η κήρυξη της Δημοτικής Ενότητας Χαλκιδέων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ισχύει έως 3/6/2019.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις στα τηλέφωνα 2221060152 και 2221352420

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP