Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης) στις 22/5/20

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 19 Μαΐου 2020

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), β) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, γ) την υπ’ αριθμ. 429/13.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β ́ 850/13.3.2020), δ) την με αριθμ. 1822/16-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ε) το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β), γ) και δ) διατάξεις.

Tακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Παρασκευή 22 Μαίου και ώρα 09:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση προϊόντων (ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Γ. ΙΚΕ) (από αναβολή).
2. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων (ELENA DANUT TUMURICA).
3. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ΤΣΑΚΗΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ).
4. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΙΝΤΙΝΙ
ΜΑRISTELLA ΟΕ).
5. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ)
6. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο (SULAJ FIQIRETE LIMAN).
7. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο (ΤΣΙΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ).
8 Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο (ADREA KALLDANI)
9. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο (ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΟΦΙΑ – AΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.)
10. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο (PLAKU KRISTAQ THOMA KRISTINA)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP