Ανακοίνωση πρόσληψης έντεκα ατόμων (ΣΟΧ 1/2017)

Θέσεις Εργασίας, Προκηρύξεις / Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την υλοποίηση των Πράξεων «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου στο Δήμο Χαλκιδέων» και «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλκιδέων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας», στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας» Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που εδρεύει Δήμο Χαλκιδέων Ν. Εύβοιας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 ΔΟΠΠΑΧ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP