Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας

Θέσεις Εργασίας, Προκηρύξεις / Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Υ.Ε ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP