ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1Α/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Θέσεις Εργασίας, Προκηρύξεις / Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές του Δήμου Χαλκίδας, που εδρεύει στη Χαλκίδα Ν. Ευβοίας, με ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, όπως αναφέρονται στα παρακάτω έγγραφα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑ ΟΧΤΑΜΗΝΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 14-2-2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP