Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥH ΔΙΑΤΗΡΗΤEΑΣ ΟΙΚIΑΣ ΜΙΑΟYΛΗ ΣΤΑ ΦYΛΛΑ ΕΥΒΟIΑΣ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΊΩΝ»

Έργα, Προκηρύξεις / Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥH ΔΙΑΤΗΡΗΤEΑΣ ΟΙΚIΑΣ ΜΙΑΟYΛΗ ΣΤΑ ΦYΛΛΑ ΕΥΒΟIΑΣ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΊΩΝ» με προϋπολογισμό 73.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ].

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimoschalkideon.gr/ Προκηρύξεις/ Έργα. Περαιτέρω πληροφορίες στα τηλέφωνα 2221355143, & FAX επικοινωνίας 22210-35000, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Φίλιππος Κοζιώνας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΓΕΝΙΚΗ -ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡ. ΥΠΟΧΡ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-(ΑΠΟΦ. Ο.Ε. ΑΔΑ-ΑΔΑΜ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑΜ)

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΑΥ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΑΟΥΛΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΦΑΥ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP