Ανοιχτός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση κοινοχρήστων δημοτικών χώρων για διαφημιστικά πλαίσια

Προκηρύξεις, Υπηρεσίες / Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Ανοιχτός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση τριάντα δύο (32) κοινοχρήστων δημοτικών χώρων για τρία (3) έτη για τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων διαφημιστικών πλαισίων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης. Οι χώροι αναφέρονται αναλυτικά στην με αρ. 629/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων (ΑΔΑ: ΩΠΞ6ΩΗΑ-ΙΑ5)
Η προφορική δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο στην Χαλκίδα οδός Ληλαντίων και Μεγασθένους (5ος όροφος) στις 20 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που προβλέπεται από το Π.Δ. 270/81 όπως αυτή ορίσθηκε και ισχύει για τον Δήμο Χαλκιδέων. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των είκοσι δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (22.400) ευρώ ετησίως .
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της προφορικής δημοπρασίας παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στην Δ/νση Προσόδων, Τμήμα Αδειοδοτήσεων (Ληλαντίων 34 και Μεγασθένους) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Πορίχης Αντώνιος, τηλ. 22213 55181) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων https://dimoschalkideon.gr

629-2017 Ο.Ε. 2

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP