Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “Αποκατάσταση μανδρότοιχου περίφραξης του Κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη Χαλκίδας”

Έργα, Προκηρύξεις / Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “Αποκατάσταση μανδρότοιχου περίφραξης του Κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη Χαλκίδας”, προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 150.000,00 € με Φ.Π.Α., το οποίο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2019 με την υπ’ αρ. 30/2019 απόφαση του Δ.Σ., περί 2ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2019, με Κ.Α. 30-7311.0017.

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

5.ΓΣΥ-ΕΣΥ

6.ΣΑΥ

7.ΦΑΥ

8.ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ

9.ΤΕΥΔ

10.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_122-2019

11.6ΟΛΩΩΗΑ-56Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ

12.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΑΜ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP