ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Προκηρύξεις, Προμήθειες, Υπηρεσίες / Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

Η Δευτέρα 17-12-2018 και ώρα 16:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια – ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Χαλκιδέων, από εξειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία και το Δημοτικό συνεργείο, με Συμφωνία Πλαίσιο για δύο (2) έτη προϋπολογισμού 1.000.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.,για τα έτη 2019-2020.

Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών η Δευτέρα 10-12-2018 και ώρα 08:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Δευτέρα 17-12-2018 και ώρα 16:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (Γραφείο
Προμηθειών τηλ. 22213-55172-3), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΕΕΣ PDF_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Μελέτη 2018_signed

Μελέτη Συμφωνίας Πλαίσιο για την επισκευή-συντήρηση των οχημάτων του δήμου 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ_signed

Α.Ο.Ε. 580-2018

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP