Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων
Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων
Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ»
Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP