Προμήθειες

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοφυλακίων – οστεοθυρίδων»
Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζόμενων του Δήμου Χαλκιδέων
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την «Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης» για τα έτη 2020-2021 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, προϋπολογισμού 34.687,76 Ευρώ με Φ.Π.Α.
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP