Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων, προϋπολογισμού 72.800,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
Ηλεκτρονικός Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια οργάνων αθλοπαιδιών του Δήμου Χαλκιδέων
Διαγωνισμός για την προμήθεια υδραυλικού υλικού
Διεθνής, ανοικτός ηλεκτρονικός, μειοδοτικός διαγωνισμός  προμήθειας υλικών για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΗΣ
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP