Προμήθειες

Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια κρασπέδων πλακοστρώσεων χρωματισμών επιστρώσεων και δαπέδων
Ηλεκτρονικό Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτικών και αδρανών υλικών
Ηλεκτρονικός Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια μεταλλικών περιφράξεων-αλουμινίων-ξυλείας-υαλοπινάκων και εξοπλισμού
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ (5/7/2017)
Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για το έργο με αυτεπιστασία <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ>>
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP