Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την “προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων”

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Η Πέμπτη 27-12-2018 και ώρα 16:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «προμήθεια  μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων , προϋπολογισμού 328.700,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2018 μέσω των προγραμμάτων Φιλόδημος και και  κάλυψης δράσεων πολίτικης προστασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας–τιμής  (συμφερότερη προσφορά) για κάθε ένα ΤΜΗΜΑ του διαγωνισμού ξεχωριστά .

Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών είναι η Πέμπτη 20-12-2018 και  ώρα 08:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Πέμπτη 27-12-2018 και ώρα 16:00 μ.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ 2018_signed

ΕΕΕΠ PDF_signed

Α.Ο.Ε. 599-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP