Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός, για τον επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019

Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός , για τον επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων , προϋπολογισμού
328.700,00 ευρώ με ΦΠΑ έτους 2019.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΕΕΣ_signed

Α.Ο.Ε. 352-2019 ΚΗΜΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ_signed

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP