Αποτελέσματα για σχολικές καθαρίστριες

Θέσεις Εργασίας, Προκηρύξεις / Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2022

Κατά του πίνακα προσωρινών επιτυχόντων χωρεί αντίρρηση για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης ενώπιον του οργάνου που το εξέδωσε,η οποία υποβάλλεται ατελώς στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Χαλκιδέων, Ληλαντίων και Μεγασθένους-Χαλκίδα Τ.Κ.34100 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση proslipsis@dchalkideon.gr εντόςδύο (2) εργάσιμων ημερών από την έκδοση του και εξετάζεται εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της.

Αρμόδια υπάλληλος Κληματσάκη Αλεξάνδρα

Τηλεφωνο επικοινωνίας 2221355129

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP