Διαδικασίες - ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Σημείωση : ειδικά για έκδοση εγγυτέρων απαιτείται κατά περίπτωση 2 υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 ελλήνων μαρτύρων.
  • Αίτηση

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με το όνομα

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με το όνομα.
  • Τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Πρότυπα Αρχεία:

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP