Διαδικασίες - ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Όταν ζητείται απαγόρευση στάθμευσης μπροστά από είσοδο-έξοδο κτιρίου:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Συμβόλαιο αγοράς ή χρήσης του ακινήτου
  • Οικοδομική άδεια όπου να αναφέρεται η ύπαρξη της νόμιμης θέσης στάθμευσης
  • Κάτοψη της στάθμης όπου βρίσκεται η θέση στάθμευσης (από το φάκελο της οικοδομικής άδειας με τη σφραγίδα της θεώρησης κατά ΓΟΚ της πολεοδομίας)
  • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χαλκίδας (άρθρο 285 του Ν 3463/2006 ΔΚΚ)

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό κινητικής αναπηρίας
  • Άδεια κυκλοφορίας αναπηρικού αυτιοκινήτου
  • Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ακινήτου
  • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χαλκίδας (άρθρο 285 του Ν 3463/2006 ΔΚΚ)

Πρότυπα Αρχεία:

Πρότυπα Αρχεία:

Πρότυπα Αρχεία:

Σε περίπτωση που ζητείται αριθμοδότηση ακινήτου για πρώτη φορά:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Οικοδομική άδεια ή Δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο

Πρότυπα Αρχεία:

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP