Συνεδριάσεις

Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/12/2020
Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 28/12/2020
Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/12/2020
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 10/12/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP