Συνεδριάσεις

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/3/2022
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23/3/2022
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/3/2022
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/3/2022
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/3/2022
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP