Συνεδριάσεις

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20/3/2019
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20/3/2019
Έκτακτη συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18/3/2019
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13-3-2019
Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8-3-2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP