Συνεδριάσεις

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 9/11/2021
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 10/11/2021
Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 4/11/2021
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 27/10/2021
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26/10/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP