Συνεδριάσεις

Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 2/1/2021
Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 21/1/2021
Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22-1-2021
Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/1/2021
Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5/1/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP