Έργα

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση οδού Ελλήνος Στρατιώτη»
Ανοιχτός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Επισκευή, Συντήρηση και Νέες Κατασκευές Αναβάθμισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων»
Ανοιχτός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Καλοχωρίου-Παντειχίου»
Διαγωνισμός για το έργο «Επικάλυψη αμπολών οδών Μακεδονίας, Κριεζώτου και Αθηνάς»
Διαγωνισμός για το έργο «Ανάπλαση πλατείας πλησίον Δημοτικού Σχολείου στο Βαθύ Αυλίδας»
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP