Έργα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017- 2018 (Α' ΦΑΣΗ)»
Aνοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ'' με προϋπολογισμό 2.173.086,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)
Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»
Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥH ΔΙΑΤΗΡΗΤEΑΣ ΟΙΚIΑΣ ΜΙΑΟYΛΗ ΣΤΑ ΦYΛΛΑ ΕΥΒΟIΑΣ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΊΩΝ»
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP