Προκηρύξεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για την πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» Έτους 2019-2020
Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων και Ανταλλακτικών Συντήρησης Παλαιών Κάδων Απορριμμάτων
Αποτελέσματα ΣΟΧ 1Α/2019
Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός, για τον επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP