Προκηρύξεις

Διακήρυξη ανοιχτού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ»
Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Άνω των Ορίων, για την «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή και Συνοδευτικού Εξοπλισμού- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP