Προκηρύξεις

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός “Προμήθεια υλικών Οριζόντιας και Κάθετης Σήμανσης πόλης”
Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.
Ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο “Συντήρηση οδοποιίας ΔΕ Αυλίδας”
Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “Κατασκευή επίκλινων τσιμεντόδρομων 2021”
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP