Προμήθειες

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, προϋπολογισμού 34.687,76 Ευρώ με Φ.Π.Α.
Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Άνω των Ορίων, για την «Προμήθεια οχημάτων – μηχανημάτων έργου και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού», συνολικού προϋπολογισμού 1.554.600,00 € ευρώ με Φ.Π.Α
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υλικών για την εκτέλεση ασφαλτοστρώσεων με αυτεπιστασία Δήμου Χαλκιδέων έτους 2020”
Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια υλικών για την εκτέλεση ασφαλτοστρώσεων με αυτεπιστασία Δήμου Χαλκιδέων έτους 2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP