Προμήθειες

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Άνω των Ορίων, για την «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή και Συνοδευτικού Εξοπλισμού- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Άνω των Ορίων, για την «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού για τα έτη 2021-2022»
Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Άνω των Ορίων, για την «Προμήθεια Απορριμματοφόρων και Λοιπών Οχημάτων Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου Χαλκιδέων – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοφυλακίων – οστεοθυρίδων»
Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP