Προμήθειες

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2200 ΛΙΤΡΩΝ
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για “Προμήθεια υλικών αυτεπιστασίας του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2021-2022”
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός “Προμήθεια υλικών Οριζόντιας και Κάθετης Σήμανσης πόλης”
Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.
Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Άνω των Ορίων, για την «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή και Συνοδευτικού Εξοπλισμού- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP