Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/4/2020

Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν. 4635/2019, β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας, δ) το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.
Tακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Μ.Τρίτη 14 Απριλίου και από ώρα 13:00 μ.μ. έως 15:00μ.μ., για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τις εργασίες διαχείρισης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χαλκιδέων, προυπολογισμού 57,855,00ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020.
2.Ορισμός ετήσιας επιτροπής διεξαγωγής κληρώσεων επιτροπών διαγωνισμών μέσω ΜηΜΕΔ, για το έτος 2020.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP