Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/1/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021

Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 και από ώρα 13:00μ.μ. έως 15:00μ.μ., για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση Προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρολογικών υλικών και πινάκων στις πληγείσες υποδομές για την αποκατάσταση της ύδρευσης – αποχέτευσης της Δ.Ε. Ληλαντίων κατόπιν της από 8 & 9/8/2020 θεομηνίας- Κ.Α. Εσόδου 1325.0003, προϋπολογισμού 65.000,00€ με Φ.Π.Α.

2. Έγκριση πρακτικού Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση Προμήθειας αμμώδους και Διαβαθμισμένου Υλικού Λιθορροπής για την Αποκατάσταση της Αποσάρθρωσης των Ακτών του Παραλιακού Μετώπου στο Μπούρτζι και στο Λευκαντί της Δ.Ε. Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων ένεκα της από 8 & 9/08/2020 Θεομηνίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 84.964,80 € με Φ.Π.Α.
3. Επανακαθορισμός της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» με συστημικό αριθμό ‘93504’.
4. Έγκριση πρακτικού Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Δράσεις παρεχόμενων υπηρεσιών δημοσιότητας-ευαισθητοποίησης, για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών προς αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19)».
5. Έγκριση της αρ. 80/2020 Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας.
6. Έγκριση της αρ. 55/2020 Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. που φορά την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Χαλκίδας.
7. Έγκριση της υπ. αρ. 83/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας.
8. Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου (2 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP